18   ตัวแทนมหาวิทยาลัย ยื่นรายชื่อร้านเหล้าผิดกม. ให้สรรพสามิตไม่ต่อใบอนุญาต
        แฉนักศึกษาเมายกพวกตีกันในรั้วมหาวิทยาลัยเดือนละไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งบางแห่งถึงขั้นยิงกันตาย สาเหตุจากร้านเหล้ารุกคืบติดรั้วเพียง30เมตร  บางร้านถูกจับแล้วยังเปิดได้หน้าตาเฉย   ขณะที่ ร้านสะดวกซื้อไม่วาย ขายเหล้าผิดกม. มธ.เผย นักศึกษา ตายเพราะข้ามถนนไปร้านเหล้า เฉลี่ย 10 คน ทุก 3 ปี   ม.เกษตรแฉ  แม่ค้าหัวใสซุกเหล้า-เบียร์ใส่ลังเข็นขายประชิดตัว เพียง 1นาทีหาซื้อเหล้าเมาได้

        ที่กรมสรรพสามิต  ตัวแทนรองอธิการบดี  82 สถาบัน พร้อมด้วยนิสิต นักศึกษา 30 คน ยื่นรายชื่อร้านเหล้าที่ขอคัดค้านไม่ให้กรมสรรพสามิตต่อใบอนุญาตขายสุราให้ในปี 2550  เนื่องจากสร้างปัญหาให้กับมหาวิทยาลัย เช่น เป็นแหล่งมอมเมานิสิต นักศึกษา หรือดำเนินการเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต มีการขายสุราเกินเวลา มีการขายสุราให้กับผู้ที่อายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนด หรือมีการทำผิดกฎหมายอื่นๆ เช่น มีการก่อสร้างหรือต่อเติมโดยผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เป็นต้น

        อาจารย์ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยต่างๆกำลังประสบกับปัญหาร้านเหล้ามอมเมานักศึกษาในบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยเป็นเวลาหลายปีมาแล้ว

       คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรมสรรพสามิตจะไม่ต่อใบอนุญาตขายสุราให้กับร้านเหล้าที่สร้างปัญหาเหล่านี้ในช่วงเดือนธันวาคม   เว้นเสียแต่ว่า ร้านเหล้าเหล่านี้จะได้มีการปรับปรุงมิให้มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการละเมิดกฎหมายสร้างปัญหาอีก และจะต้องมีการควบคุมมิให้มีการขายสุราให้กับบุคคลผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
โดยกรมสรรพสามิตจะต้องทำข้อตกลงกับร้านเหล้านี้ และต้องดูแลรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด ถ้ามีการทำผิดกฎหมายหรือละเมิดข้อตกลงดังกล่าว กรมสรรพสามิตจะต้องถอนใบอนุญาตทันที

        “ จากการได้หารือร่วมกับ นายวิจิตร  ศรีสะอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา เรื่องการกำหนดเขต 500 เมตร รอบสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดเหล้า เรื่องนี้ควรออกเป็นกฎกระทรวงในนามกระทรวงศึกษาธิการด้วยเพราะเป็นต้นเรื่อง ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็รับเรื่องเพื่อไปพิจารณาปรับแก้ในอนาคต”  อาจารย์ปริญญา กล่าว

        อาจารย์ศิริวรรณ  วิเศษวรวงศ์  อาจารย์ประจำแผนกแนะแนวและจัดหางาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  กล่าวว่า จากการสำรวจร้านเหล้าที่ผิดกฎหมายจำนวน 18 ร้าน โดยบาร์เบียร์ 10 ร้าน ร้านสะดวกซื้อ และร้านขายอาหารตามสั่ง จำนวน 8 ร้าน ทั้งนี้ยังไม่รวมร้านขายของชำที่มีการจำหน่ายเหล้าผิดกฎหมายด้วย   ซึ่งเรื่องนี้ไม่เพียงกรมสรรพสามิตที่รับผิดชอบ แต่ยังเป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องกวดขันจับกุมด้วย  นอกจากนี้ ตามหอพักยังมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับนิสิต นักศึกษา ด้วยเรียกร้องให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย

       ขณะที่อาจารย์อดิศัย  รุจิรกาล     ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพัฒนานักศึกษาและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า   ร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยสร้างปัญหาอย่างมาก  มีนักศึกษา ก่อเหตุทะเลาะวิวาทเป็นข่าวครึกโครม  ใช้อาวุธทำร้ายกันจนถึงขั้นบาดเจ็บสาหัส จากการตรวจสอบมี 3 ร้านที่ผิดกฎหมายซึ่งได้ทำมายื่อให้กับกรมสรรพสามิตเพื่อถอดใบอนุญาต

        ผศ.ดร.อนุชา  มิลประพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นประสบปัญหาหนักมากเนื่องจากร้านเหล้าติดรั้วมหาวิทยาลัยเพียง 30 เมตร มีร้านเหล้าขนาดใหญ่150 ที่นั่งขึ้นไปจำนวนมากถึง 20 ร้าน และยังรวมถึงร้านเหล้าที่ตั้งในมหาวิทยาลัยเองจำนวน 2ร้าน ซึ่งได้ทำหนังสือถึงอธิการบดีเพื่อแก้ปัญหา แต่ร้านเหล้าทั้งสองแห่งอ้างการรับสัมปทานต่อจากเจ้าของร้านเดิมทำให้ยังอยู่ระหว่างการเจรจาแก้ปัญหา

       “การที่ร้านเหล้าติดรั้วมหาวิทยาลัยสร้างปัญหามากมีเรื่องทะเลาะเกือบทุกวันล่าสุดมีปัญหาถึงขั้นยิงกันตาย ใช้มีดแทงกัน เมาแล้วยกพวกตีกันวิ่งเข้ามาในมหาวิทยาลัยเนื่องจากร้านเหล้าติดรั้วห่างเพียง 30 เมตร ทำให้พอเมาแล้วเกิดปัญหาทะเลาะกันก็วิ่งหนีเข้ามาในมหาวิทยาลัยสร้างปัญหา รบกวนนักศึกษาที่อาศัยอยู่บริเวณหอพักบริเวณดังกล่าวที่ติดรั้วห่างจากร้านเหล้าแค่ 10 เมตรเท่านั้น” ผศ.ดร.อนุชา กล่าว

       ผศ.ดร.อนุชา ยังกล่าวอีกว่า ร้านเหล้าบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังเป็นแหล่งรวมของนักเที่ยวกลางคืนที่ไหลออกมาจากใจกลางเมืองขอนแก่นเนื่องจากร้านเหล้าบริเวณติดกับมหาวิทยาลัยสามารถเปิดได้ตลอด24  ชั่วโมงทำให้มีนักเที่ยวกลางคืนจำนวนมากมานั่งดื่มส่งเสียงโวยวายรบกวน นักศึกษาที่อาศัยในหอพักเป็นอย่างมาก
     
       “มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นปัญหาหนักมากเรื่องร้านเหล้าติดรั้วมหาวิทยาลัยฯและยังมีแนวโน้มว่าจะมีร้านเหล้าขนาดใหญ่เปิดขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง จึงอยากเรียกร้องให้กำหนดโซนการเปิดร้านเหล้าห่างจากมหาวิทยาลัย 500 เมตร เพราะจะช่วยลดปัญหาได้เป็นอย่างมาก”ผศ.ดร.อนุชา กล่าว

      ด้าน ด้าน อาจารย์มงคล  ไชยวงศ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง  กล่าวว่า  ร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยที่สร้างปัญหาอย่างมากส่วนใหญ่จะเป็นร้านสะดวกซื้อซึ่งตั้งอยู่รอบมหาวิทยาลัยมากมาย แม้จะขายตามเวลาราชการ กำหนดแต่ละเมิดกฎหมายขายให้แก่บุคคลที่อายุไม่ถึง นักเรียน นักศึกษาอายุไม่ถึงก็ซื้อได้ ทุกวันนี้นั่งดื่มเหล้ากันที่ฟุตบาทหน้าร้านสะดวกซื้อ  หรือ บันไดหน้าห้างที่อยู่บริเวณใกล้ๆ  เมาแล้วทะเลาะวิวาทตีกัน เดือนละไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง
     
      รศ.สุจิระ    ขอจิตต์เมตต์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กล่าวว่า บริเวณรอบมหาวิทยาลัยมีร้านเหล้าทำผิดกฎหมาย 10 แห่ง

      แจ้งความจับแล้วก็ยังเปิดให้บริการ ตนเคยถูกผู้ประกอบการขู่ข่ามาแล้ว  ทุกวันนี้มหาวิทยาลัยกลายเป็นพื้นที่ล่อแหลม  ขอเรียกร้องให้ผู้ประกอบการอย่ามุ่งกำไรส่วนตัว แต่มุ่งผลประโยชน์ของชาติ

      ดร.ปัญญา  เหล่าอนันต์พนา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า  ได้ยื่นรายชื่อ ร้านที่ทำผิดกฎหมายให้เป็นข้อมูลกับกรมสรรพสามิตเพื่อมิให้มีการต่อใบอนุญาตให้กับร้านเหล้าที่สร้างปัญหาให้กับสังคม 

     โดย  ม.เกษตรศาสตร์เจอปัญหาหนักมาก ทั้งในเรื่องของการทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งเฉลี่ยเกิดขึ้นเดือนละ1-2ครั้ง โดยส่วนใหญ่90%มีสาเหตุจาการดื่มเหล้าแล้วขัดแย้งทะเลาะต่อยตีกันในมหาวิทยาลัย สร้างความปวดหัวให้กับอาจารย์เป็นอย่างมาก  จากการสำรวจร้านเหล้าบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ทั้งที่มีใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาต  จำนวน 77 ร้าน กระทำผิดกฎหมาย และเกินครึ่งจะเป็นร้านที่ขายโดยไม่มีใบอนุญาต กระทำผิดกฎหมาย เช่น ร้านข้าวต้ม อาหารตามสั่ง ร้านขายของชำ ซึ่งนิสิต นักศึกษาสามารถสั่งเหล้า เบียร์ดื่มได้ บางแห่งเป็นแผงลอย รถเข็น ที่แอบซุกกระป๋องเบียร์เอาไว้ในลังทำให้นักศึกษาซื้อหาได้ง่ายเพียงไม่ถึง1 นาทีซื้อเหล้า เบียร์ดื่มได้  สำหรับร้านที่มีใบอนุญาต  พบว่า ส่วนใหญ่ กระทำผิด ขายสุราเกินเวลา  และ  มีการขายสุราให้กับผู้ที่อายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนด

      “ที่เป็นปัญหารุกคืบเข้ามาในมหาลัยคือการขายเหล้าแบบไม่มีใบอนุญาต  เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องจับกุมเพราะถือว่าละเมิดกฎหมายอยู่แล้ว   มหาวิทยาลัยเองก็จะขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ทั้งหาบเร่ แผงลอย รถเข็น ร้านค้าเหล่านี้ด้วย  ล่าสุดพบว่า มีหลายวินมอเตอร์ไซต์ รับสั่งซื้อเหล้าบริการถึงหอพักนักศึกษา  กำลังระบาดหนักมากในขณะนี้  แม้กระทั่ง การขายกันอย่างเป็นล้ำเป็นสันในหอพักนักศึกษาโดยเจ้าของหอพักหรือร้านอาหารในหอพัก มีบริการส่งถึงห้อง”    ดร.ปัญญา กล่าว

       น.ส.ชวนชม  ชัยประสพผล    ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กล่าวว่า  จากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษาสำรวจ พบว่า มีอัตราการเสียชีวิตจากการข้ามถนนเพื่อไปดื่มเหล้าในร้านรอบมหาวิทยาลัย เฉลี่ย 10 คน ทุก 3 ปี   นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการแข่งรถ     ทะเลาะวิวาท    และการขยายตัวของจำนวนร้านเหล้า ผับ บาร์ ที่มากขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของนักศึกษา  ทั้งหมดนี้กระทบกับสวัสดิภาพของนักศึกษาในการใช้ชีวิต โดยมีบรรยากาศการเรียนที่รายล้อมไปด้วยอบายมุข ซึ่งกระทบกับการเรียนรู้ของนักศึกษา นำไปสู่แนวโน้มคุณภาพของการศึกษาตกต่ำลง