ไดอาจิโอจ่าย กลต.สหรัฐ ยุติคดีติดสินบน จนท.ไทย อินเดีย และเกาหลีใต้

        บริษัทไดอาจิโอ ในอังกฤษ ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยินยอมที่จะจ่ายเงินกว่า 16 ล้านดอลลาร์เพื่อรอมชอมคดีแพ่งในสหรัฐตามข้อกล่าวหาที่ว่า ทางบริษัทได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ในต่างประเทศอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทย

        คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของสหรัฐ ระบุว่า ในช่วงระหว่างปี 2546-2549 นั้นไดอาจิโอ ได้จ่ายเงิน 2.7 ล้านดอลลาร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ไทย อินเดีย และเกาหลีใต้  โดยผ่านทางบริษัทในเครือ


        ไดอาจิโอ  ไม่ได้ยอมรับผิดใดๆในการตกลงรอมชอมคดีกับก.ล.ต.สหรัฐ ขณะที่ก.ล.ต.สหรัฐกล่าวหาบริษัทว่า ละเมิดกฎหมายคอร์รัปชั่นในต่างประเทศของสหรัฐผ่านทางบริษัทในเครือ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้วิสกี้แบรนด์จอห์นนี่ วอล์คเกอร์ วินด์เซอร์ สก็อตช์ และแบรนด์อื่นๆของบริษัท ได้รับประโยชน์ทางภาษีและทำยอดขายได้สูง


        การรอมชอมคดีในครั้งนี้ครอบคลุมถึงการคืนผลกำไร 11.3 ล้านดอลลาร์ รวมทั้งดอกเบี้ย 2.1 ล้านดอลลาร์ และค่าปรับ 3 ล้านดอลลาร์


        นายสก็อต ฟรีสทาด รองผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของก.ล.ต.สหรัฐ กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทในเครือของไดอาจิโอ จ่ายเงินอย่างผิดกฎหมายหลายร้อยรายการให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศ  เนื่องจากไดอาจิโอ มีความหละหลวมด้านการกำกับดูแลและการควบคุมข้อบกพร่อง บริษัทในเครือจึงมักใช้บุคคลที่สาม  ใบแจ้งหนี้ที่ระบุตัวเลขสูงเกินจริงและเครื่องมือหลอกลวงอื่นๆในการปกปิด ความจริงเกี่ยวกับการจ่ายเงินดังกล่าว


        ด้านไดอาจิโอ ระบุในแถลงการณ์ว่า บริษัทให้ความสำคัญต่อผลการตรวจสอบของก.ล.ต. และมีความเสียใจในเรื่องนี้และว่าบริษัทได้ทำการปรับปรุงระบบและมาตรการควบคุมแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต