ความน่าเป็นห่วงของเรื่องนี้อยู่ที่ทัศนคติของเด็กๆ ในเมืองผู้ดีประเทศอังกฤษต่อพฤติกรรมขี้เมาของผู้ปกครองที่มีผลการสำรวจออกมาว่ากว่าครึ่งของเด็กวัยระหว่าง 10 ถึง 14 ปี ที่สำรวจจำนวนกว่า 1,200 คน บอกว่าพวกเขาเห็นภาพพ่อแม่ผู้ปกครองเมาเละเทะ จนเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเสียแล้ว มีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่ระบุว่ารู้สึกกลัวที่เห็นพ่อแม่หรือผู้ใหญ่เมาแล้วโมโหหรือก้าวร้าวรุนแรง หนำซ้ำเมื่อถามกลุ่มเด็กผู้หญิงที่อายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไปว่าทำไมผู้ใหญ่จะต้องดื่มแอลกอฮอล์จนเมาขาดสติหรือว่าอาเจียนออกมคำตอบที่ได้น่าเป็นห่วงไม่แพ้กัน เมื่อพวกเขาตอบเป็นเสียงเดียวว่า การดื่มจนเมานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการออกไปเที่ยวกลางคืนนอกบ้านอย่างสนุกสนาน...

องค์กรด้านสิทธิเด็กในอังกฤษได้ออกมาเตือนว่าสิ่งที่การสำรวจครั้งนี้เปิดเผยออกมาแสดงให้เห็นถึงปัญหาเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ ในประเทศอังกฤษที่ได้หยั่งรากลึกไปเสียแล้ว ทำให้ความพยายามในการแก้ปัญหาเรื่องนี้มีความยุ่งยากมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน ดังจะเห็นได้จากทัศนคติของเด็กๆ ชาวอังกฤษเมื่อถูกถามว่าหากโตขึ้นกว่านี้ พวกเขาจะดื่มแอลกอฮอล์ด้วยหรือเปล่า เด็กจำนวนมากถึงประมาณ 60% บอกว่าพวกเขาจะดื่มแน่นอนเมื่อโตขึ้น ถึงแม้ว่าประมาณ 17% ในเด็กจำนวนนี้ย้ำว่าจะดื่มพอประมาณเท่านั้นก็ตาม