ประกาศสำนักงาน
 
จดหมายข่าว
คลังความรู้
สื่อสิ่งพิมพ์
งานออกแบบ
เว็ปไซต์หลัก
 
   
   

ประกาศ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าประกาศผลการประกวดราคา จ้างผลิตสื่อสำหรับแผนงานสนับสนุนประชาคมจังหวัดลดปัจจัยเสี่ยง จำนวน 5 รายการ

ประกวดราคาจ้าง ผลิตสื่อ 2559
ผลการประกวดราคาผลิตสื่อสงกรานต์ ปี 2559

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างสื่อรณรงค์ ประจำปี 2559 
แบบ เสนอโครงการ ปี 2559 แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะและสนับสนุนทุนอุปถัมภ์

ด้วยแผนงานพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะและสนับสนุนทุนอุปถัมภ์เพื่อทดแทน ธุรกิจแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า มีความประสงค์จัดซื้อจัดจ้างเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สงกรานต์ปลอดหล้า ประจำปี 2559

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด

เรื่อง        ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างสื่อรณรงค์ ประจำปี 2559 ภายใต้แผนงานสนับสนุนประชาคมจังหวัดลดปัจจัยเสี่ยง

ด้วยแผนงานสนับสนุนประชาคมจังหวัดลดปัจจัยเสี่ยง สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า มีความประสงค์จัดซื้อจัดจ้างเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ลดการ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2559

รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง